Cornelis Reijntjes (1869 – 1936)

Familiebericht in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 14 december 1869 bij de geboorte van Cornelis Hendrikus Reijntjes

Met deze advertentie kondigen de trotse ouders Cornelis Reijntjes en Hinderkien Assies de geboorte van hun zoon aan. Ze geven hem de namen Cornelis Hendrikus. Hij groeit op met een ouder broertje Jan Cornelis Reijntjes. Voor zover bekend blijft Cornelis zijn hele leven in Leek wonen. In de nacht van 1 op 2 december 1936 eindigt zijn leven door een brute roofmoord. De omgeving van Cornelis is ontzet door het geweld, zo valt in vele kranten te lezen. Ook de rechtszaak tegen de daders is onderwerp van gesprek in krant en op straat.

Levensloop:

 • 12 december 1869 geboren in Leek
 • 2 december 1936 vermoord in zijn bed aan het Boveneind in Leek (NvhN). volgende feiten komen uit het NvhN:
  • Het huis is een 100-jaar oude familiehuis waar hij ook geboren is. In het huis is den handel in gedistilleerd, een kruidenier
  • Hij had zich teruggetrokken uit de handel in gedistilleerd (overgenomen door een achterneef E.Reijntjes geboren rond 1914)
  • Reijntjes bezat 9 koeien, verzorgd door buurman P. Balk. De buurman vindt hem ook in zijn ledikant, gebonden.
  • Dokter Hogewind – gewaarschuwd door P.Balk – stelt dat de dood ’s nachts tussen 1 en 4 uur is ingetreden.
  • Reijntjes leed aan rheumatiek en was daardoor zeer slecht ter been. Hij liep met een stok
  • Zijn broer Jan was dokter (dokter Jan) maar is eerder dan Cornelis overleden. Hij heeft bij Cornelis ingewoond
  • Reijntjes was een paar jaar voor zijn dood beroofd. Iemand kocht een fles jenever en beweerde alleen 100 gulden te hebben. Toen Reijntjes het wisselgeld uittelde ging de koper er mee vandoor. Die zaak is nooit opgelost
  • Velen adviseerden hem om kleiner te gaan wonen. Deed hij niet
  • Hij was niet onbemiddeld, veel mooie spullen in dit huis
  • Nooit getrouwd geweest, altijd in Leek gewoond.
  • Ging graag naar markten (Zuidlaarder markt) en tentoonstellingen. Ook naar de schouwburg in Groningen
  • Voorzitter geweest van de IJsvereeniging (hij was erelid)
  • Voorzitter van het Ziekenfonds voor Leek en Omstreken.
 • Op 5 april 1927 overlijdt zijn broer Jan na een smartelijk lijden, aldus het familiebericht in het NvhH van 6 april 1927
 • Vlak na zijn overlijden verschijnt een advertentie met daarin een oproep aan iedereen die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap zich te melden bij Notaris G.D. Boswijk te Roden of S.J. Posthumus te Leek.
 • Op 10 maart 1937 worden zijn bezittingen verkocht: koopmansbehuizing met winkel, pakhuis, schuren, erf en tuin, gelegen bij de sluis in het dorp Leek
 • Uit het NvhN van 17 juni 1937: In 1937 staan maar liefst 7 verdachten terecht. Er zijn 3 hoofdverdachten:
  • CT (30 jaar) en WdB (40 jaar), beiden exploitant van een waschinrichting in Groningen, WvD (30 jaar), betonwerker. Zij worden verdacht van diefstal van 1000 gulden met geweldpleging, de dood ten gevolge hebbende, subsidiair wegens moord
  • FvO (27 jaar) uit Hoogkerk en caféhouder WTP (35 jaar) uit Groningen wegens uitlokking van de overval en de eerste tevens wegens heling
  • Caféhouder JdV (39 jaar) uit Groningen wegens medeplichtigheid en heling
  • FvdB (50 jaar) uit Groningen wegens heling
 • Een week later worden de vonnisen uitgesproken en de straffen zijn fors:
  • CT – 10 jaar (eis was 13 jaar)
  • WdB – 10 jaar (eis was 10 jaar)
  • WvD – 8 jaar (eis was 8 jaar)
  • FvO – 6 jaar
  • WTP – 1,5 jaar
  • JdV – 2 jaar
  • FvdB – vrijgesproken, maar krijgt nog wel één maand cel wegens verduistering